Ta fyrhjulingen till skogs

Fyrhjulingen är ett kärt fordon hos sina ägare. Den är ovärderlig för dem som sysslar med jordbruk eller jakt. På jordbruket går det snabbt att ta sig från hage till stall och du kan frakta tunga grejor effektivt. För jaktlaget behövs en fyrhjuling för att frakta stora byten från skogen till bilarna. Men för dig som inte sysslar med jordbruk eller jakt och älskar fyrhjulingen, hur ska du bete dig i skogen?

Följa terrängkörningslagen

Det besvärliga med skogskörning är att lagen till stor del förbjuder all form av terrängkörning på barmark och åkermark. Tanken är att värna om naturen och de märken som ett terrängfordon gör på marken tar lång tid att läka. Risken är att om en person kör fel och gör spår i marken, tror andra att det är en laglig fordonsväg och fortsätter att köra där. I våtmarker kan spåren bli så djupa att vattnet leds bort. Djuren blir också störda av ljudet och kan dra sig från att återvända till sina hem. Under vintern kan reglerna lätt på vissa platser, förutsatt att körningen inte lämnar några bestående skador på underlaget och kan göras säkert.

Om du vill ta med fyrhjulingen ut till skogen ska du leta efter körbara vägar genom skogen såsom små skogsvägar. Du kan hitta dem markerade på kartor. Tack vare allemansrätten får du köra även på vägar och stigar som tillhör större skogs- och jordbruk. Även grusvägar som leder till stugbyar och campingar är okej att köra på så länge du inte stör omgivningen. Du kan alltså ta med fyrhjulingen till stor del, men själva upplevelsen i skogen får du göra till fots.

Utrustning

Om du har markerat ut en rutt som leder långt in i skogen och är okej att köra på, behöver du utrusta dig. Du vet aldrig om du stöter på förhinder så räkna med att det kan bli sent innan du kommer hem. Hinner det bli mörkt behöver du bra lampor på fyrhjulingen och en bra pannlampa som hjälper dig att hitta rätt i skogen. Välj gärna en pannlampa som är vattentät, ett litet snedsteg ner i en stor pöl eller sjö och du måste vandra i mörker. Därför kan det vara bra att ta med ett ombyte också. Visa alltid för någon vilken rutt du ska köra och när du beräknar att vara framme. Ta med extra vatten och mat samt en fulladdad telefon.